ขับรถขึ้นเขาลงเขาอย่างไรให้ปลอดภัย

by autocar
ขับรถ

การขับรถขึ้นเขาลงเขาเป็นเส้นทางที่มีความอันตรายมากจึงต้องอาศัยเทคนิค ทักษะการขับรถอยู่มาก ดังนั้นบทความนี้จะมาบอกวิธีขับรถขึ้นเขาลงเขาอย่างไรให้ปลอดภัย จะเป็นอย่างไร ออโต้คาร์ จะพาไปดู

เทคนิคการขับรถขึ้นเขาลงเขาให้ปลอดภัย

  1. การขับรถขึ้นเขา

สำหรับเกียร์ธรรมดา ควรใช้เกียร์ต่ำคือ เกียร์ 1-2 ขึ้นอยู่กับความชันว่ามากน้อยขนาดไหน รักษาความเร็วให้สม่ำเสมอ สังเกตกำลังเครื่องยนต์และไม่ควรลากเกียร์จนสุด ถ้าใช้เกียร์สูงจะทำให้เครื่องยนต์ไม่มีกำลังมากพอที่จะเคลื่อนที่ขึ้นเขาได้นั่นเอง

สำหรับเกียร์อัตโนมัติ ควรใช้เกียร์ D หรือ D2 – D1 ขึ้นอยู่กับความชันมากน้อย รักษารอบเครื่องยนต์ให้อยู่ระหว่าง 2,000-3,5000 รอบ/นาที เพื่อความปลอดภัยไม่ควรใช้ความเร็วเกิน 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง

ขับรถ
  1. การขับรถลงเขา

สำหรับการขับไม่ว่าจะเป็นเกียร์อะไรให้ใช้เกียร์ต่ำ ห้ามใส่เกียร์ว่างลงเขาอย่างเด็ดขาด เพราะว่าจะทำให้รถไหลลงมาด้วยความเร็วสูง โดยไม่มีแรงต้านจากเครื่องยนต์ ที่สำคัญจะไม่สามารถควบคุมรถได้ และไม่ควรใช้เบรกมากเกินไป เพราะอาจทำให้เบรกไหม้ เบรกเฟดและเบรกแตกในที่สุด ให้ใช้ Engine Brake ซึ่งหมายถึงการใช้เครื่องยนต์ช่วยเบรก ด้วยการลดเกียร์ให้ต่ำลงเมื่อต้องการลดความเร็วแทน แต่ถ้าเส้นทางนั้นลาดชันและมีระยะทางที่ไกลไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้เบรกช่วยในการขับขี่ได้ จำเป็นที่จะต้องมีการจอดพักในจุดที่เหมาะสม เพื่อให้ความร้อนได้ระบายไม่สะสมจนทำให้น้ำมันเบรกเดือด Brake Fade หรือเบรกแตก

ขับรถ

ข้อควรรู้เพิ่มเติมสำหรับการขับรถขึ้นเขาลงเขาให้ปลอดภัย

1. ต้องเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้มากกว่าในทางปกติ เพื่อป้องกันกรณีฉุกเฉิน เช่น รถจอดเสีย รถเกิดอุบัติเหตุ

2. เมื่อไหร่ที่จำเป็นต้องขับแซงรถคันหน้า ให้รอจังหวะทางราบหรือไม่ชันมากนัก อย่าแซงตรงทางโค้งหรือเส้นทึบ เพราะนั่นคือความปลอดภัยพื้นฐานกับสภาพเส้นทางที่เป็นทางโค้งหรือคดเคี้ยว จำเป็นที่จะต้องมีความเข้าใจเอาไว้เสมอว่านอกจากตัวเราแล้วยังมีรถคันอื่น ที่อาจจะใช้เส้นทางมาบรรจบกันในบริเวณทางโค้งหรือทางแคบได้ด้วยเช่นกัน นอกจากจะเป็นพื้นที่คับขันห้ามขับแซงเมื่อไม่สามารถมองเห็นเส้นทางข้างหน้าได้ชัดเจนแล้ว เมื่อขับเข้าเส้นทางที่โค้งหรือแคบพยายามรักษาเส้นทางของตัวเองเอาไว้อย่าได้คร่อมกินเลนหรือคร่อมเลนเข้าไปโดยเด็ดขาด

ขับรถ

3. เมื่อไหร่ที่ต้องเข้าโค้งรูปตัว S หากไม่มีรถสวนทางมา ให้ใช้วิธีการตัดโค้งให้เป็นเส้นตรงมากที่สุด

4. การขับรถขึ้นเขาลงเขาต้องดูเรื่องความเร็ว เพราะการขับรถขึ้นเขาลงเขาให้ปลอดภัย ไม่สามารถใช้ความเร็วได้ไม่มากเท่ากับเส้นทางปกติ ดังนั้นไม่ควรขับด้วยความคึกคะนอง ในช่วงลงเขาที่ความเร็วจะเพิ่มขึ้นแม้ไม่ได้เหยียบคันเร่ง เพราะว่ารถเรากำลังพ่ายแพ้ต่อกฎของธรรมชาติเรื่องของแรงดึงดูดโลก บทความดีๆ จากล็อตโต้สด

Leave a Comment