ประเทศไทยประกาศลดภาษีนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้า 40% 

by autocar
ภาษีนำเข้า

ข่าวดี !! ลดภาษีนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้า 40% 

ข่าวดีลดภาษีนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้า เพราะเมื่อ 3 พฤษภาคม 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่สำเร็จรูปที่เข้ามาทั้งคัน 40% จะมีรายละเอียดเป็นอย่างไร ไปอ่านกันเลยค่ะ

ประเทศไทยประกาศลดภาษีนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้า 40% 

ภาษีนำเข้า

สรุปใจความสำคัญของประกาศกระทรวงการคลังฉบับนี้คือ การลดภาษีนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ หรือ BEV ลงสูงสุด 40% ในกรณีประกอบสำเร็จรูปและนำเข้ามาทั้งคัน (Completely Built Up: CBU) ให้ลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรสำหรับรถไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่สำเร็จรูป ที่นำเข้าตั้งแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2566 

สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าไม่เกิน  2 ล้าน

ภาษีนำเข้า

การลดภาษีนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ที่มีราคาขายปลีกไม่เกิน 2 ล้านบาท ดังนี้

1. การลดอัตราอากรลง 40% หากใช้สิทธิพิเศษทางอากรศุลกากร ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีแล้วยังมีอัตราอากรที่ต้องชำระมากกว่า 40%

2. ได้รับการยกเว้นอากร หากใช้สิทธิพิเศษทางอากรศุลกากรภายใต้ความตกลงการค้าเสรีแล้วยังมีอัตราอากรที่ต้องชำระน้อยกว่า 40%

3. การลดอัตราอากรลงเหลือ 40% หากไม่ได้ใช้สิทธิพิเศษทางอากรศุลกากรภายใต้ความตกลงการค้าเสรี

การลดภาษีนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ที่มีราคาขายปลีกมากกว่า 2 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 7 ล้านบาท ดังนี้

สำหรับรถที่ยนต์ไฟฟ้าขนาด 30 กิโลวัตต์เป็นต้นไป ราคามากกว่า 2 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 7 ล้านบาท ดังนี้

ภาษีนำเข้า

1. การลดอัตราอากรลงภาษีนำเข้า 20% หากใช้สิทธิพิเศษทางอากรศุลกากรภายใต้ความตกลงการค้าเสรีแล้วยังมีอัตราอากรที่ต้องชำระมากกว่า 20%

2. ได้รับการยกเว้นอากร หากใช้สิทธิพิเศษทางอากรศุลกากรภายใต้ความตกลงการค้าเสรีแล้วยังมีอัตราอากรที่ต้องชำระน้อยกว่า 20%

3. การลดอัตราอากรลงเหลือ 60% หากไม่ได้ใช้สิทธิพิเศษทางอากรศุลกากรภายใต้ความตกลงการค้าเสรี

รถยนต์ไฟฟ้าที่นำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่น สหรัฐ หรือประเทศอื่น ๆ จะได้รับการลดภาษีนำเข้า 40% 

ภาษีนำเข้า

สามารถสรุปง่าย ๆ กระทรวงคลังประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่สำเร็จรูป (รถยนต์ BEV 100%) นำเข้าทั้งคัน โดยลดภาษีสรรพสามิตจาก 8% เหลือ 2% ทำให้รถไฟฟ้า 100% ที่นำเข้าจากญี่ปุ่น, สหรัฐอเมริกา และประเทศอื่น ๆ จะเสียภาษีนำเข้าสูงสุดแค่ 40% โดยมีเงื่อนไขว่าต้องเซ็น MOU เข้าร่วมโครงการรถไฟฟ้า 100% ของรัฐบาลไทย

รถไฟฟ้าที่นำเข้ามาจะได้รับส่วนลดภาษีนำเข้า 150,000 บาท จากมาตรการก่อนหน้านี้ บวก ภาษีสรรพสามิตรถไฟฟ้า 100% ลดเหลือ 2% โดยมีข้อกำหนดว่านำเข้ารถไฟฟ้า 1 คัน จะต้องผลิตในประเทศให้ได้จำนวน 1 เท่า ภายในปี 2567 (2024) หรือขยายระยะเวลาเป็นภายในปี 2568 (2025) แต่ต้องผลิต 1.5 เท่า ดังนั้นคนที่ใช้รถไฟฟ้าทั้งหลายเตรียมตัวเช็คข้อมูลให้ละเอียด บทความจาก หวยสด

ภาษีนำเข้า

Leave a Comment