สุดยอดนวัตกรรมยานยนต์ไร้คนขับ

by autocar
ยานยนต์ไร้คนขับ

สุดยอดนวัตกรรมยานยนต์ไร้คนขับ

Autonomous Car หรือ ยานยนต์ไร้คนขับ เป็นนวัตกรรมที่กำลังได้รับความสนใจจากทั่วโลก อาจจะด้วยปัญหาด้านพลังงานน้ำมันและคนให้ความต้องการใช้พลังงานสะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลก เช่น Tesla, Apple, Google ที่กำลังแข่งขันกันพัฒนาระบบ โดยเริ่มมีการผลิตยานยนต์ไร้คนขับออกมาใช้บ้างแล้ว ในอนาคตมีแนวโน้มน่าจะมีการผลิตเข้าสู่ตลาดโลกเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ บทความนี้ ออโต้คาร์ จะนำเสนอสุดยอดนวัตกรรมยานยนต์ไร้คนขับ จะเป็นอย่างไร ไปอ่านกันเลยค่ะ

  1. ยานยนต์ไร้คนขับเป็นอย่างไร
ยานยนต์ไร้คนขับ

นวัตกรรมยานยนต์ไร้คนขับเป็นพาหนะที่มีความสามารถในการตรวจจับสภาพแวดล้อมรอบ ๆ ใช้งานได้โดยที่คนไม่ต้องมีส่วนร่วมในการดำเนินการ เพราะคนที่นั่งโดยสารไม่จำเป็นต้องควบคุมยานพาหนะตลอดเวลา ไปจนถึงระดับที่คนเป็นเพียงผู้โดยสารอย่างเดียวไม่ต้องควบคุมพาหนะ ซึ่งเจ้ายานยนต์ไร้คนขับนี้ก็สามารถจะพาคุณไปที่ไหนก็ได้เหมือนกับรถยนต์ที่เราใช้งานกันทั่ว ๆ ข้อดีเพื่อที่จะช่วยลดการพึ่งพามนุษย์ในการใช้งาน มีความแม่นยำสูง แต่ทั้งนี้ระบบอัตโนมัติก็ต้องผ่านการเรียนรู้ฟังก์ชันต่าง ๆ เพื่อให้ระบบอัตโนมัติมีความสมบูรณ์มากที่สุด

  1. ประกอบของนวัตกรรมยานยนต์ไร้คนขับมีอะไรบ้าง
ยานยนต์ไร้คนขับ

1. Computer Vision คือ ระบบที่ทำหน้าที่เป็นตาและหูให้กับยานยนต์ไร้คนขับ โดยตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมเมื่อรถวิ่ง

2. Deep Learning คือ ระบบประมวลผลปัญญาประดิษฐ์ ทำหน้าที่เหมือนสมองของรถยนต์ไร้คนขับ เป็นระบบที่ทำให้รถยนต์อัตโนมัติสามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง 

3. Robotic คือ ระบบที่เชื่อมต่อระบบประมวลผลส่วนกลางเข้ากับระบบเครื่องจักรต่างๆ ในตัวรถ โดยทำหน้าที่เสมือนเส้นประสาทที่เชื่อมต่อสมองของมนุษย์เข้ากับแขนขาและส่วนต่างๆ ของร่างกาย

4. Navigation คือ เป็นระบบแผนที่ประกอบด้วยระบบการระบุตำแหน่งของยานยนต์ไร้คนขับจากดาวเทียม และระบบแผนที่เสมือนจริงที่เก็บรวบรวมข้อมูลในคลังข้อมูลดิจิทัล ที่สำคัญเก็บข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการวิ่งของรถบนถนน

  1. ระดับนวัตกรรมยานยนต์ไร้คนขับ ของรถยนต์ไร้คนขับ
ยานยนต์ไร้คนขับ

คณะกรรมการวิศวกรรมยานยนต์ The society of automotive engineering (SAE) ได้แบ่งการขับเคลื่อนอัตโนมัติเป็น 6 ระดับ เริ่มจาก Level 0 (คนต้องควบคุมรถทั้งหมด) จนถึง Level 5 (สามารถขับเคลื่อนได้อัตโนมัติ) ซึ่งเกณฑ์ที่ทางองค์กรนี้กำหนดขึ้นมาถูกใช้งานแล้วที่ USA ผ่านการประกาศจากกระทรวงคมนาคม มีรายละเอียดดังนี้ 

ระดับ 0 เป็นระบบที่ใช้ในการบังคับและควบคุมด้วยมนุษย์ทั้งหมด

ระดับ 1 เป็นระบบที่ใช้ผู้ช่วยในการขับเคลื่อน มีการเพิ่มฟังก์ชั่นผู้ช่วยในการขับเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นเข็มบอกความเร็วว่าขับที่ความเร็วเท่าไหร่ ตลอดจนควบคุมความเร็วของตัวยานพาหนะ

ระดับ 2 เป็นระบบที่ใช้ระบบอัตโนมัติบางส่วน จะเป็นการควบคุมระบบอัตโนมัติในการบังคับพวงมาลัยและความเร่ง โดยที่ผู้ขับสั่งการจากระบบหน้าจอในบางครั้ง

ยานยนต์ไร้คนขับ

ระดับ 3 เป็นระบบที่ใช้ระบบอัตโนมัติสามารถขับเคลื่อนไปได้ในระยะไกล ในจุดนี้ระบบอัตโนมัติจะมีความสามารถในการตรวจจับสิ่งแวดล้อม สามารถบังคับควบคุมยานพาหนะได้ในระยะทางที่ไกลเพิ่มมากยิ่งขึ้นกว่าระดับ 2

ระดับ 4 เป็นระบบที่ใช้ระบบอัตโนมัติระดับสูง ยานพาหนะนั้นจะสามารถบังคับขับเคลื่อนและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใต้สภาวะที่เกิดขึ้นใน ณ ขณะที่ยานหานะเคลื่อนที่ 

ระดับ 5 เป็นระบบที่ใช้ระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ ยานพาหนะสามารถเคลื่อนที่ไปตามท้องถนนและวิเคราะห์สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้ในแต่ละเงื่อนไขด้วยตัวเองในระหว่างยานพาหนะเคลื่อนที่ โดยที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งพามนุษย์ ขอขอบคุณบทความดีๆ จาก หวยสด

Leave a Comment