“รถยนต์ในอนาคต” คืออะไร?

by autocar
รถยนต์ในอนาคต

“รถยนต์ในอนาคต” คืออะไร?

รถยนต์ในอนาคต คือ ยานยนต์ไร้คนขับกำลังกลายเป็นมาตรฐานใหม่ในอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างรวดเร็ว อนาคตของการคมนาคมจะถูกครอบงำด้วยรถยนต์ไร้คนขับ

กระบวนการสร้างรถยนต์ไร้คนขับไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด มีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณาก่อนจึงจะสามารถทำได้ ยานยนต์ไร้คนขับอาศัยกล้อง เซ็นเซอร์ เรดาร์ และ LIDAR (การตรวจจับแสงและระยะ) สิ่งเหล่านี้จะช่วยระบุสิ่งกีดขวางในเส้นทางการเดินทาง รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากวัตถุอื่น ๆ และนำทางผ่านการจราจรที่คับคั่ง

“รถยนต์ในอนาคต” เป็นคำที่ใช้อธิบายรถยนต์และยานพาหนะอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถยนต์ได้รับการพูดคุยและมองว่าเป็น “รถยนต์ในอนาคต”

รถยนต์ในอนาคตคือรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ฉลาด และสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและขับเคลื่อนได้แบบดิจิทัล รถยนต์จะสามารถขับเคลื่อนได้ด้วยตัวของมันเองในโหมดขับขี่อัตโนมัติเพื่อนำผู้โดยสารไปยังจุดหมายปลายทาง ซึ่งจะกลายเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยและสะดวกสบาย

รถยนต์ในอนาคต

ที่มาแนวรถยนต์ในอนาคตมาจากไหน ?

แนวคิดที่ว่าเราจะใช้ยานพาหนะอื่นที่ไม่ใช่รถยนต์เพื่อการขนส่งภายในปี 2022 ได้รับความนิยมจากนักอนาคตนิยม Herman Kahn ในปี 1960 ในหนังสือของเขาในปี 1964 “ปี 2000” Kahn คาดการณ์ว่าคนส่วนใหญ่จะเดินทางไปทำงานด้วยรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่เรียกว่า การลอยตัวด้วยแม่เหล็กหรือ “maglev”

มีวิสัยทัศน์มากมายสำหรับรูปลักษณ์ของรถยนต์ในอนาคต บางคนนึกภาพรถยนต์ที่ผู้ขับขี่สามารถเสียบปลั๊กและชาร์จแบตเตอรี่ที่บ้านหรือที่สถานีชาร์จสาธารณะ บางคนนึกภาพรถยนต์ในอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าอย่างสมบูรณ์

รถยนต์ในอนาคตไม่ใช่สิ่งที่คาดเดาได้ง่าย แตกต่างกันไปตามประเทศ ประเภทของการขนส่ง และประเภทของรถยนต์ที่มีจำหน่ายในประเทศนั้น ๆ

รถยนต์ในอนาคต

แนวโน้มของรถยนต์ในอนาคต

เนื่องจากผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนได้สร้างแรงกดดันให้ทุกประเทศในโลกต้องมีมาตรการลดการใช้พลังงานฟอสซิลนอกจากนี้ความจำเป็นที่ต้องสร้างความมั่นคงด้านพลังงานเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นแรงกดดันให้ประเทศต่างๆ ลดการใช้น้ำมันโดยวิธีการดังนี้ 

(1) จัดหาพลังงานอื่นๆ เพื่อทดแทนน้ำมันในการขนส่ง

(2) พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและเทคโนโลยีที่ใช้พลังงานรูปแบบอื่นๆ ในการขนส่ง

รถไฮบริดและรถยนต์ไฟฟ้าเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พัฒนาการของเทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่ทำให้แบตเตอรี่สามารถเก็บพลังงานไฟฟ้าได้มากขึ้น มีส่วนช่วยเร่งพัฒนาการของรถไฮบริดและรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ ซึ่งมีจำหน่ายในเชิงพาณิชย์แล้ว

จากแนวโน้มของพัฒนาการทางเทคโนโลยีและยอดขายรถไฮบริดและรถยนต์ไฟฟ้ามีศักยภาพที่จะมีบทบาทสำคัญนอกจากจะแก้ปัญหาสภาวะโลกร้อนแล้ว ยังจะทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นเพราะลดการปล่อยไอเสียออกสู่บรรยากาศอย่างมาก อ่านบทความที่น่าสนใจ ออโต้คาร์

ขอบคุณที่มา : https://sites.google.com/site/thermo2kkuelectricar/services 

Leave a Comment