สถานการณ์รถยนต์ไฟฟ้าในไทย

by autocar
รถยนต์ไฟฟ้า

สถานการณ์รถยนต์ไฟฟ้าในไทยเป็นอย่างไรบ้าง ? 

ในประเทศไทย ผู้คนนิยมใช้รถยนต์ไฟฟ้าเป็นพาหนะในการเดินทางมากขึ้น แต่นี่ไม่ใช่กรณีในประเทศอื่น ๆ เช่น ญี่ปุ่น จีน และอินเดีย ที่รถยนต์ไฟฟ้าไม่เป็นที่นิยม ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา รถยนต์ไฟฟ้าได้รุกเข้าสู่ตลาดอย่างมาก และไม่เพียงแต่มีราคาถูกกว่ารถยนต์แบบดั้งเดิมเท่านั้น แต่ยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

การพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าในไทยทำให้ภาคการขนส่งสะอาดขึ้นมาก อีกทั้งยังได้ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์ในไทยและก่อให้เกิดงานให้กับคนหลายพันคน ความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าคาดว่าจะมากกว่า 300,000 คัน

เมื่อรัฐบาลไทยตัดสินใจลงทุนอย่างหนักกับรถยนต์ไฟฟ้าในไทยเมื่อไม่กี่ปีก่อน พวกเขาประสบปัญหาว่าจะมั่นใจได้อย่างไรว่าผู้คนซื้อรถยนต์ไฟฟ้านั้นสามารถใช้รถยนต์ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รถยนต์ไฟฟ้า

ความต้องการของรถยนต์ไฟฟ้าในไทย

ความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าในไทยมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว มันจะเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ในการตอบสนองความต้องการนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากราคาค่อนข้างสูงกว่ารถแบบทั่วไปเล็กน้อย

ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า รถยนต์ไฟฟ้าจะกลายเป็นที่แพร่หลายมากขึ้นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ยังขาดข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าในไทยและคุณลักษณะต่าง ๆ

ประสิทธิภาพการส่งในประเทศไทยแย่มาก มีหลายสาเหตุ เช่น ไม่มีถนนที่เหมาะสมและไม่มีสถานีชาร์จเพียงพอ แบตเตอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้าแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ด้วยการใช้ไฟฟ้าชาร์จขณะเคลื่อนที่ ซึ่งจะทำให้รถยนต์ไฟฟ้าสามารถแพร่กระจายไปทั่วประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่ารถยนต์ทั่วไป

รถยนต์ไฟฟ้า

ความเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะสามารถมีรถยนต์ไฟฟ้าในไทย

รถยนต์ไฟฟ้ายังคงมีราคาสูงกว่ารถยนต์ทั่วไป อย่างไรก็ตาม รถยนต์ไฟฟ้านั้นประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่า

รถยนต์ไฟฟ้าในไทยนั้นไม่ได้อยู่ในช่วงแรกของการนำเข้าแล้ว และอุตสาหกรรมกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว และเราเห็นว่าแนวโน้มนี้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โครงการต่าง ๆ เช่น โครงการ BTSC โครงการ AECV และโครงการหลายล้านโครงการของเคเอสบี เป็นตัวอย่างการพัฒนาที่เกิดขึ้นในประเทศ

รถยนต์ไฟฟ้าคันแรกผลิตขึ้นในปี พ.ศ. 2438 รถยนต์ไฟฟ้าได้มีการถูกใช้มาเรื่อย ๆ จนกระทั่งวันนี้ และรถยนต์ไฟฟ้ายังคงเป็นตัวแทนของธุรกิจยานยนต์ ความแตกต่างเพียงอย่างเดียวระหว่างรถยนต์แบบดั้งเดิมกับรถยนต์ไฟฟ้าก็คือ รถยนต์รุ่นเก่าใช้น้ำมันเบนซิน ในขณะที่รุ่นหลังต้องใช้แบตเตอรี่ และไม่ใช่แค่การใช้น้ำมันเบนซินเท่านั้น รถยนต์ไฟฟ้ายังสามารถขับเคลื่อนด้วยพลังงานลมหรือพลังงานแสงอาทิตย์ สิ่งที่ทำให้แตกต่างจากรถยนต์รุ่นอื่น ๆ คือ สามารถดัดแปลงเป็นรถยนต์ไฮบริดได้อย่างง่ายดาย โดยประหยัดน้ำมันกว่า และไม่ปล่อยมลพิษเหมือนรถยนต์ทั่วไป ดังนั้นรถยนต์ไฟฟ้าจึงเป็นรถยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งช่วยลดมลภาวะ (โดยเฉพาะในเมือง) อ่านบทความที่น่าสนใจ ออโต้คาร์

Leave a Comment