การเติบโตแบบก้าวกระโดดของรถยนต์ไฟฟ้า

by autocar
รถยนต์ไฟฟ้า

การเติบโตแบบก้าวกระโดดของรถยนต์ไฟฟ้า

รถยนต์ไฟฟ้ามีการเติบโตแบบก้าวกระโดด แม้ราคาของยานยนต์ไฟฟ้า EV ราคาของรถยนต์ไฟฟ้าในทุกวันนี้ก็ยังมีราคาสูงกว่ารถยนต์แบบเครื่องยนต์ (เครื่องยนต์สันดาป) แต่ความเป็นไปของความนิยมในการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างโดยมาจากหลายปัจจัย ดังนี้

รถยนต์ไฟฟ้า

1. การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษ ทั้งในเรื่องขอมลพิษ PM2.5 หรือความพยายามในการลดการปล่อยมลภาวะ รถยนต์ไฟฟ้ามีคุณภาพและความสามารถที่ดีกว่าและมีการปล่อยมลภาวะน้อยกว่ารถยนต์เครื่องยนต์สันดาป

2. การสร้างสรรค์อุตสาหกรรมใหม่ โดยมีรูปแบบหรือพื้นฐานของยานยนต์ไฟฟ้ายังเหมาะสมกับการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเซนเซอร์ต่าง ๆ โดยเฉพาะระบบช่วยขับขี่ (ADAS) มีจะคอยยับยั้งและลดภาวะการเกิดอุบัติเหตุได้ และสามารถปูทางไปสู่รถยนต์ที่สามารถขับขี่อัตโนมัติ (Autonomous Vehicle) ในอนาคตที่จะมาถึง 

3. เป้าหมายทางยุทธ์ศาสตร์ของประเทศจีน ซึ่งเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมต้นน้ำเกี่ยวกับยานยนต์ขนาดใหญ่ ซึ่งการกระโดดเข้ามาแข่งขันในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่งเริ่มเติบโตและยังไม่มีผู้ชนะ เป็นการตัดสินใจทางยุทธ์ศาสตร์ที่ดีกว่าการพยายามเข้าไปแข่งขันในเทคโนโลยีสันดาปภายใน ซึ่งบริษัทในยุโรปและสหรัฐอเมริกามีความได้เปรียบมากกว่า

4. เหตุผลด้านเศรษฐกิจและที่มาของแหล่งพลังงาน ทุกวันนี้ประเทศฝั่งยุโรปสามารถผลิตไฟฟ้าได้จากพลังงานทดแทนมากกว่าไฟฟ้าที่มาจากพลังงานฟอสซิลแล้ว ด้วยเหตุนี้ การสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าและลดการใช้ยานยนต์เครื่องสันดาปภายในจะมีส่วนช่วยลดการใช้น้ำมันซึ่งจำเป็นต้องนำเข้าจากนอกภูมิภาค จึงเป็นทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ดีกว่า

5. เหตุผลทางด้านความคุ้มค่าในการใช้งาน แม้การลงทุนในยานยนต์ไฟฟ้าจะมีค่าใช้จ่ายหรือมีต้นทุนเริ่มต้นในราคาสูงกว่า แต่มีค่าใช้จ่ายและต้นทุนด้านเชื้อเพลิงที่นำเข้าและค่าบำรุงรักษาที่ต่ำกว่า ก่อให้เกิดการใช้งานในภาคอุตสาหกรรมมากมาย ทั้งในรสบัสประจำทาง แท็กซี่ รถขนส่งสินค้า หรือกระทั่งในบริการรถเช่าระยะสั้นที่มีการใช้งานสูง มีแนวโน้มได้ประโยชน์หรือคืนทุนจากการใช้รถยนต์ไฟฟ้าได้เร็วกว่า มากไปกว่านั้น ในปัจจุบันยานยนต์ไฟฟ้าได้มีหลายโมเดลหลายรูปแบบออกมาให้เลือกซื้อและพิจารณาเพิ่มมากยิ่งขึ้น รวมถึงต้นทุนด้านแบตเตอรี่ก็ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง

ความล่าช้าในการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย

รถยนต์ไฟฟ้า

แม้ประเทศไทยจะเป็นหนึ่งในศูนย์กลางผลิตรถยนต์ที่สำคัญขเอเชียและของโลกเอง แต่รถยนต์ไฟฟ้ายังมีพัฒนาการอย่างล่าช้าในประเทศด้วยหลายปัจจัย ดังนี้

1. การตอบรับที่ล่าช้าจากผู้ผลิตรถยนต์รายสำคัญในไทย 

2. ผลกระทบรุนแรงต่อห่วงโซ่อุปทานยานยนต์ในประเทศไทย 

3. ความกำกวมและความไม่แน่นอนด้านนโยบาย 

4. รถยนต์ไฟฟ้านำเข้าจากจีนสร้างผลกระทบทั้งทางบวกและลบ 

อ่านบทความที่น่าสนใจ ออโต้คาร์

ขอบคุณที่มา: : https://www.setinvestnow.com/th/knowledge/article/198-investment-opportunity-from-automotive-industry 

Leave a Comment