ทำความรู้จักรถรางกันเถอะ

by autocar
รถราง

ทำความรู้จักรถรางกันเถอะ

รถรางคือรางรถไฟที่เมืองต่างๆ เดินทาง รถรางเปิดตัวครั้งแรกในปี พ.ศ. 2430 แต่ชื่อรถรางมาจากคำว่า “traîneau” ในภาษาฝรั่งเศส แปลว่า “เกวียนที่ลากด้วยม้า”

รถรางได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงปีแรก ๆ ที่พวกเขายังคงใช้ต่อไปแม้ว่าจะต้องถูกแทนที่ด้วยรถประจำทางและรถไฟในปารีส พวกเขายังถูกใช้ต่อไปในปี ค.ศ. 1920 เมื่อในที่สุดพวกเขาก็ถูกแทนที่ด้วยรถโดยสารที่มียาง

รถราง

การใช้คำว่า “รถราง” เพื่ออธิบายระบบสายพานลำเลียงแบบทางเดียวนั้นได้มาจากรถไฟทรานส์ราปิด เป็นผู้บุกเบิกโดย Siemens ผู้ผลิตสัญชาติเยอรมันในปี 1970 ซึ่งเป็นผู้พัฒนาสำหรับใช้กับเครื่องยนต์ IC ขั้นสูง ทุกวันนี้ รถรางถูกใช้เพื่ออธิบายกระบวนการอัตโนมัติโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อจัดการสินค้าคงคลังและลอจิสติกส์สำหรับร้านค้าขนาดใหญ่และศูนย์กระจายสินค้าอย่างต่อเนื่องwww.canva.com

การทำงานของคนขับรถรางไม่ใช่เรื่องง่าย

บทความนี้เน้นที่ประสิทธิภาพของรถราง สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจตำแหน่งทางการตลาดของรถรางในอินเดีย ตลอดจนศักยภาพในการเติบโต การทำงานของคนขับรถรางไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องใช้ความพากเพียร สมาธิ และความแม่นยำ คนขับรถรางต้องจับตาดูท้องถนนและต้องไม่พลาดป้ายหรือสัญญาณแม้แต่ป้ายเดียว สิ่งนี้ต้องการการประสานงานที่ดีและใส่ใจในรายละเอียดwww.canva.com

อวสานการเดินรถราง สู่รูปแบบการคมนาคมแบบใหม่ ?

รถราง

ในที่สุดรถรางก็ต้องถูกยกเลิกไป โดยมีคำสั่งให้ยกเลิกการเดินรถทั้งหมดทุกสายในปี พ.ศ. 2511 อันเนื่องมาจากเหตุผลหลายประการ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

1. การเพิ่มขึ้นของรถยนต์ส่วนตัว  ด้วยยุคสมัยและความเจริญที่เกิดขึ้น ผู้คนเริ่มซื้อพาหนะเป็นของตัวเองมากขึ้น การจราจรหนาแน่นขึ้น รถรางก็ต้องวิ่งตัดผ่านถนนต่างๆ กลายเป็นสิ่งกีดขวางของถนน ทำให้ถนนยิ่งเกิดความล่าช้า และทำให้คนไม่นิยมนั่งรถรางอีกต่อไปเนื่องขีดต่อความสะดวกสบายและไม่ตอบโจทย์ในการเดินทางของใครหลายๆคน 

2. ยานพาหนะอื่นมีบทบาทมากขึ้น  หลังจากที่บ้านเมืองมีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องในตลอดช่วงการให้บริการของรถราง เช่น รถประจำทางหรือรถเมล์เอกชน รถแท็กซี่ รถจักรยานยนต์ ซึ่งมีความเร็วและสะดวกสบายมากกว่ารถราง  จึงทำให้ผู้คนเลือกใช้บริการการขนส่งในแบบที่ตัวเองสะดวกและชื่นชอบ และจากพัฒนาการของรถรางนั้นไม่ได้มีความก้าวหน้าผู้คนจึงหันไปใช้ยานพาหนะชนิดอื่นในการขนส่ง

3. รถรางไม่ตอบสนองต่อผู้ใช้งานอีกต่อไป  ระบบรถรางมีอัตราการวิ่งที่ช้าเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว อีกทั้งต้องใช้เวลารอในขณะที่รถรางทำการหลีกขบวนกัน คนก็เร่งรีบมากขึ้น รถรางจึงไม่ใช่ทางเลือกสำหรับคนที่มีเวลาน้อย หรือใช้ในเวลาเร่งด่วน เพราะสังคมในปัจจุบันมีการแข่งขันที่สูงมากขึ้น เมื่อต้องการจะอะไรก็ย่อมต้องการความรวดเร็ว ซึ่งรถรางคือสิ่งตรงกันข้ามกับความต้องการของคนในสมัยใหม่จึงทำให้รถรางหมด

ความนิยมนิยมไปแล้ว ขอบคุณที่มา : https://thelist.group

อ่านบทความที่น่าสนใจ ออโต้คาร์

Leave a Comment