ทำไมต้องใช้รถถอยเครื่องบิน

by autocar
เครื่องบิน

ทำไมต้องใช้รถถอยเครื่องบิน

เคยสงสัยไหมคะว่า เครื่องบินถอยหลังเหมือนรถยนต์ได้หรือไม่ เมื่อเวลาไปสนามบินเราก็จะเห็นเครื่องบินหลากหลายลำจอดเรียงกันอย่างสวยงามในช่อง วันนี้บทความนี้จะมาไขปริศนาว่ากันค่ะ

  1. เครื่องบินมีถอยหลังได้หรือไม่
เครื่องบิน

ปกติเครื่องบินมีความสามารถในการเปลี่ยนทิศทางของแรงขับ จะมีทิศกระทำไปที่ด้านท้ายของเครื่องเพื่อให้เครื่องเกิดการเคลื่อนที่ไปข้างหน้า โดยเปลี่ยนให้แรงขับดังกล่าวมีทิศกระทำไปด้านหน้าแทนซึ่งก็จะทำให้เครื่องเกิดความหน่วง ความเร็วของเครื่องจะค่อย ๆ ลดลง ซึ่งเรียกความสามารถนี้ว่า Thrust Reverser โดยฟังก์ชันนี้จะใช้เมื่อเครื่องทำการ Landing และฟังก์ชันนี้จะมีในเครื่องบินขนาดใหญ่ เช่น เครื่องบินพาณิชย์

ในอดีตเครื่องยนต์ของเครื่องบินถูกติดตั้งไว้ด้านท้ายเครื่อง เพราะฉะนั้นนักบินจึงสามารถใช้ Thrust Reverser ในการถอยหลังเครื่องออกจาก Gate ได้ แต่ในปัจจุบันเครื่องยนต์ของเครื่องได้ถูกย้ายมาติดตั้งที่บริเวณใต้ปีกทำให้การที่จะใช้ Thrust Reverser ในการถอยหลังเครื่องนั้นมีความเสี่ยงมากเกินไป เพราะอาจจะเป็นอันตรายต่อทั้งบุคลากรที่ทำงานภาคพื้นที่ต้องอยู่ใกล้กับเครื่องและอาจเกิดความเสียหายต่อสนามบินได้ 

  1. การถอยเครื่องบินในปัจจุบัน
เครื่องบิน

วิธีที่ปลอดภัยและเหมาะสมที่สุดในปัจจุบันคือ การใช้รถที่มีหน้าที่เพื่อดันเครื่องไปข้างหลังโดยเฉพาะแทน ซึ่งรถจะแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ 1. Conventional tugs แบบนี้เป็นแบบที่ใช้แท่งเหล็กขนาดใหญ่และยาวพอที่จะไม่ให้รถชนกันกับเครื่องบินในการช่วยดัน (Towbar) โดยจะดันเข้าไปที่ล้อด้านหน้าของเครื่อง 2. Towbarless Tractor ซึ่งจะเป็นรถที่ไม่ใช่ Towbar ในการช่วยดันแต่จะทำการยกล้อหน้าของเครื่องขึ้นและดันไปข้างหลังแทน ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่ผู้ควบคุมรถจะทำได้ง่ายกว่าแบบแรก

นอกจากเหตุผลทางด้านความปลอดภัยแล้วยังมีเหตุผลทางด้านเชื้อเพลิงอีกด้วยเพราะการใช้ระบบ Thrust Reverser ในการถอยหลังเครื่องบินนั้นต้องใช้น้ำมันในปริมาณพอสมควรทำให้เกิดความสิ้นเปลืองและยังทำให้โครงสร้างของเครื่องบินต้องรับแรงโดยไม่จำเป็นอีกด้วย วิธีดังกล่าวจึงเลิกปฏิบัติมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว แต่การใช้รถ Tractor ในการ Push back นั้นจะมีใช้เฉพาะเครื่องบินใหญ่หรือเป็นเครื่องที่ใช้เครื่องยนต์แบบ Gas Turbine ดังนั้นในเครื่องขนาดเล็กจะใช้อุปกรณ์อื่นในการถอยหลัง

  1. การถอยเครื่องบินขนาดเล็กในปัจจุบัน
เครื่องบิน

การถอยเครื่องบินขนาดเล็กจะสามารถใช้แรงมนุษย์ในการช่วยดันให้เครื่องถอยหลังได้ โดยใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า Towbar ซึ่งจะเป็นวัสดุที่มีลักษณะเป็นแท่งยาวส่วนใหญ่ทำมาจากวัสดุผสม Aluminum Alloy ดันเข้าไปที่บริเวณ Landing Gear (ล้อ) ของเครื่อง

สรุปได้ว่าเครื่องบินถอยหลังได้ถ้ามีใบพัดที่มีระบบ reverser สามารถถอยหลังได้แบบสบาย ๆ เรียกว่า power back โดยใช้วิธีเปลี่ยนมุมใบพัดทำให้แรงลมจากที่ไปด้านหลัง เปลี่ยนเป็นไปด้านหน้าแทน มีประสิทธิภาพและไม่กินน้ำมันเท่าไร ประหยัดกว่ารถ pushback แต่มันเสี่ยงและอันตรายต่อคนที่ทำงานภาคพื้นเกินไป ดังนั้นในปัจจุบันจึงต้องใช้รถช่วยถอยเพื่อความปลอดภัยสูงสุดนั่นเองค่ะ อ่านบทความที่น่าสนใจ ออโต้คาร์

เครื่องบิน

Leave a Comment