ทรงหน้าต่างบนเครื่องบินสำคัญไฉน

by autocar
เครื่องบิน

ทรงหน้าต่างบนเครื่องบินสำคัญไฉน

หน้าต่างเครื่องบินที่นั่งริมหน้าต่าง เป็นที่นั่งที่นิยมมากที่สุดสำหรับผู้โดยสารเรียกว่า Window Seat เพราะจะได้เห็นวิวท้องฟ้าสวย ๆ ถ้าเดินทางเวลากลางวัน และยังจะได้เห็นวิวแสงไฟจากภาคพื้นดินถ้าเดินทางในเวลากลางคืน ซึ่งนับว่าคุ้มค่ามาก ๆ ส่วนที่นั่งแถวกลางเรียกว่า Middle Seat และที่นั่งติดทางเดินจะเรียก Aisle Seat บทความนี้จะมาไขปริศนาของหน้าต่างของเครี่องบินทำไมมีลักษณะโค้งมนทรงเดียวกันทุก ๆ ลำเสมอ

  1. ท่าอากาศยานคืออะไร
เครื่องบิน

สนามบินหรือท่าอากาศยานคือ สถานที่สำหรับจอดอากาศยานหรือเครื่องบินนั้นเอง เพื่อขนส่งผู้โดยสาร ขนส่งสินค้า ซ่อมแซม บำรุงรักษาและแวะพัก โดยท่าอากาศยาน

  1. เครื่องบินคืออะไร
เครื่องบิน

จริง ๆ แล้วอากาศยานหมายถึง สิ่งหรือเครื่องที่สามารถบินได้โดยได้รับการรองรับจากอากาศ หรือโดยทั่วไปคือชั้นบรรยากาศของโลกมันสามารถต้านแรงดึงดูดของโลกโดยใช้แรงลอยตัว เครื่องเป็นเวลากว่าหลายทศวรรษที่อุตสาหกรรมทางด้านการบิน ได้ใช้งบประมาณในการพัฒนาเครื่องบินให้ทันสมัยและมีความปลอดภัยสูงสุด จากจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ จากเครื่องร่อนที่ไม่มีเครื่องยนต์ขับเคลื่อน ไม่สามารถเดินทางได้ตามต้องการ มาสู่ยุคที่การขนส่งทางอากาศเป็นหนึ่งในทางเลือกทั่ว ๆ ไปของการเดินทาง สามารถเดินทางท่องเที่ยวข้ามประเทศหรือทวีปได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว สามารถขนส่งสินค้าได้ทันตามความต้องการของลูกค้าและตลาด

ที่ต่างจากในอดีตเครื่องบินนั้นทำความเร็วได้น้อยและบินที่ความสูงไม่มากและมีการใช้งานหน้าต่างที่มีลักษณะเหลี่ยม แต่พอมีการพัฒนาการออกแบบเครื่องบินจนสามารถบินที่ความเร็วสูง 700 – 800 กิโลเมตรต่อชั่วโมง บินที่ความสูงถึง 20,000 – 40,000 ฟุต การออกแบบหน้าต่างในลักษณะเดิมจึงไม่สามารถทำได้อีกต่อไปเพราะอาจทำให้เป็นอันตรายอย่างยิ่ง

  1. หน้าต่างบนเครื่องบินทรงเหลี่ยมแบบเดิมทำไมถึงไม่ปลอดภัย
เครื่องบิน

หน้าต่างเครื่องบินทรงเหลี่ยมคือ มุมเหลี่ยมนั้นมักจะเป็นจุดที่อ่อนแอที่สุดและมีโอกาสเสียหายได้ง่ายที่สุด เพราะเป็นจุดที่ทางวิศวกรรมเรียกว่า Stress Concentration หรือก็คือจุดที่การกระจายของความเค้นมารวมตัวกันมากที่สุด และความเค้นคือแรงที่เกิดขึ้นภายในเนื้อวัตถุซึ่งเป็นการตอบสนองต่อแรงภายนอกที่มากระทำ ส่วนแรงที่มากระทำอย่างซ้ำ ๆ กับมุมทั้ง 4 ก็คือแรงดันของอากาศที่มีแรงกระทำอยู่ตลอดมีสาเหตุมาจากการที่ความดันภายในเครื่องบิน ทั้งภายในห้องผู้โดยสาร ห้องเก็บสัมภาระ กับความดันภายนอกเครื่องบินนั้นไม่เคยเท่ากัน

  1. หน้าต่างบนเครื่องบินทรงกลมแบบใหม่ทำไมถึงปลอดภัยกว่าเดิม
เครื่องบิน

หน้าต่างทรงกลม (Curved) แน่นอนว่าเป็นเพราะลักษณะโค้งมนนั้นไม่ทำให้เกิด Stress Concentration เนื่องจากมีการกระจายตัวของความเค้นอย่างสม่ำเสมอมากกว่า ซึ่งส่งผลดีต่อโครงสร้างมีความเป็นไปได้มากกว่าที่จะช่วยลดโอกาสการในการเกิดความเสียหาย เช่น การแตกหรือการร้าวของพื้นผิวเครื่องบิน ทั้งยังสามารถทนต่อการเสียรูปได้มากกว่า จึงทำให้สามารถรับมือกับเรื่องความแตกต่างของความดันได้เป็นอย่างดี อ่านบทความที่น่าสนใจ ออโต้คาร์

เครื่องบิน

Leave a Comment