รู้ไหมว่าโครงรถยนต์ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

by autocar
โครงรถ

รู้ไหมว่าโครงรถยนต์ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

โครงรถยนต์ที่ใช้เป็นรากฐานสำหรับการสร้างรถยนต์ โดยจะต้องมีความแข็งแรงเพื่อรองรับในส่วนของตัวถัง จะประกอบไปด้วย เครื่องยนต์ กระปุกเกียร์ เพลา เพลาขับ สปริง ล้อ และยาง โดยจะต้องมีการยึดติดกับโครงรถ มาดูรายละเอียดดังนี้

  1. โครงสร้างรถยนต์สามารถแบ่งตามลักษณะออกเป็น 2 ประเภทได้ ดังนี้
โครงรถ
  1. 1. โครงรถ (Fram)

โครงสร้างรถยนต์คือการนำเอาเหล็กรางตัวยู 2 อันมาเชื่อมประกอบกันให้เกิดเป็นโครงสร้างที่มีลักษณะเป็นรูปกล่อง อาจจะมีการใช้หมุดย้ำเพิ่มและมีเหล็กขวาง ใช้เป็นวัสดุแบบเดียวกันในการเชื่อมติดหรือยึดติดได้ เพื่อให้โครงรถเกิดความแข็งแรงยิ่งขึ้น ส่วนข้างของโครงรถจะมีแผ่นเหล็กยื่นออกมาเพื่อใช้ยึดให้ติดกับส่วนตัวถัง บริเวณโครงรถด้านหน้าทั้งหมดจะแคบกว่าด้านหลัง เพื่อให้การหันเลี้ยวได้ง่าย ส่วนด้านหลังที่ต้องกว้างกว่าเพื่อที่จะรองรับตัวถังได้ดี

  1. ชนิดโครงรถ (Type of frame) มีดังนี้

แบบออฟเซท โครงสร้างรถยนต์นี้จะมีลักษณะเป็นขั้นบันได ไม่มีเครื่องยึดที่ศูนย์กลาง โดยจะมีเหล็กขวางเพิ่มขึ้นเพื่อให้ช่วยยึดเครื่องทำให้โครงของรถแข็งแรง ที่สำคัญจะมีแผ่นเหล็กเชื่อมยื่นออกไปทางด้านข้าง เพื่อใช้ยึดกับตัวถังของรถยนต์

โครงรถ

แบบออกเซทและตัวเอ็กซ์ โครงสร้างรถยนต์นี้จะเป็นแบบผสมระหว่างแบบออฟเซท์กับตัวเอ็กซ์ ลักษณะจะคล้ายกับการนำเอาโครงรถแบบออฟเซทมาใช้ บริเวณตรงกลางใช้เหล็กเชื่อมในลักษณะแบบตัวเอ็กซ์ ส่งผลให้โครงรถเช่นนี้แข็งแรงขึ้น

แบบขั้นบันได โครงสร้างรถยนต์นี้จะมีลักษณะคล้ายรูปสี่เหลี่ยม จะไม่มีเครื่องยึดที่ศูนย์กลาง แต่จะมีเหล็กขวางเพิ่มขึ้นแทน ให้ใช้ยึดเหนี่ยวที่จะทำให้โครงของรถแข็งแรง

แบบตัวเอ็กซ์ โครงสร้างรถยนต์นี้จะมีท่อกลวงอยู่บริเวณกึ่งกลางของโครงรถ สำหรับโครงของรถจะใช้เหล็กตัวยูในการเชื่อมประกบให้เป็นรูปกล่อง บริเวณด้านหน้าจะมีเหล็กขวางสำหรับช่วยยึดติดกับโครงรถเอาไว้เพื่อยกระบบรองรับ ทำให้ส่วนหลังจะสูงเพื่อให้เหมาะกับส่วนท้ายของเพลา

โครงรถ
  1. 2. ตัวถัง (Auto Body)

สำหรับตัวถังคือการนำเอาส่วนประกอบที่เป็นชิ้นส่วนโลหะที่ถูกออกแบบขึ้นมา มาประกอบรวมกันจนกลายเป็นอันหนึ่งเดียวกัน โดยใช้วิธีการเชื่อมหรือหมุดย้ำเพื่อให้มีความแข็งแรงยิ่งขึ้น 

สำหรับรถยนต์ที่มีโครงสร้างของตัวถังและโครงรถรวมเป็นโครงเดียวกันนั้น คือการนำเอาชิ้นส่วนโลหะทั้งหมดมาเชื่อมยืดติดกันให้เป็นตัวถังขึ้น ทำให้ทั้งโครงตัวถังมีความแข็งแรง สำหรับในส่วนประกอบของพื้นใต้ท้องรถและรางด้านข้าง รวมไปถึงเครื่องรองรับที่อยู่ข้างล่างของตัวถังยึดรวมกัน เพื่อที่จะใช้รองรับเครื่องยนต์ กำลังส่งและระบบของการรองรับน้ำหนัก

สำหรับรางทางด้านข้างคือ รางของขอบประตูที่มีเหล็กขวางจำนวนมากเป็นลักษณะแบบรูปกล่อง ซึ่งจะใช้ช่วยกระจายน้ำหนักไปยังโครงสร้างของตัวถังและพื้น สำหรับในส่วนโครงสร้างของส่วนด้านหน้าก็มีไว้เพื่อรองรับเครื่องยนต์และล้อหน้า ส่วนโครงสร้างทางด้านหลังใช้เพื่อรองรับส่วนของล้อหลังและบริเวณเหนือทางด้านข้างขึ้นไป บทความจาก ล็อตโต้สด Lottosod888 เว็บแทงหวยออนไลน์

โครงรถ

Leave a Comment