รู้จักมารยาทในการจอดรถที่ปลอดภัยและถูกกฎหมาย

by autocar
การจอดรถ

การจอดรถที่ถูกต้อง เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการขับขี่รถยนต์ บวกกับปัญหาที่จอดรถที่ไม่เพียงพอ เมื่อเทียบกับปริมาณรถยนต์ ฉะนั้นเราจะเห็นภาพของการจอดรถริมทางเท้า ตรอก ซอก ซอยต่าง ๆ กันชินตา ซึ่งแม้จะเป็นการจอดชั่วคราวแต่บางครั้งก็สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นได้เช่นกัน โดยมารยาทในการจอดรถนั้นถือว่ามีความสำคัญมากเทียบเท่ากับการเคารพกฎจราจรเลยทีเดียว ก่อนที่จะจอดรถไม่ว่าจะที่ไหน ๆ เราควรคำนึงถึงทั้งความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น และถ้าเราจอดรถในที่ที่ไม่เหมาะสม ไม่ถูกต้อง จนอาจจะสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นหรือแม้แต่สร้างความเสียหายให้กับรถของเราได้ ฉะนั้นวันนี้เรามารู้จักมารยาทในการจอดรถที่เหมาะสม และควรยึดถือปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนกัน

มารยาทในการจอดรถที่ควรปฏิบัติ 

การจอดรถ

1. ให้จอดรถในบริเวณที่กำหนด

สังเกตป้ายสัญลักษณ์เตือนหรือที่บ่งบอกไว้อย่างชัดเจนว่าบริเวณไหนสามารถจอดรถได้ หรือการจอดรถในบริเวรมีเวลาที่สามารถจอดได้ไว้ชัดเจน เช่น ห้ามจอดวันคี่ หรือห้ามจอดช่วงเวลา 16.00-21.00 น. เป็นต้น นอกจากนี้หากเป็นการจอดริมทางเท้าควรจอดบริเวณที่ไม่มีป้ายห้ามจอด ไม่ใช่ทางม้าลาย ที่สำคัญการจอดรถริมทางเท้าควรจอดให้ชิดขอบทางมากที่สุดเพื่อความปลอดภัยลดการกีดขวางการจราจร

2. ถ้าจอดขวางต้องเข้าเกียร์ N

การจอดรถในกรณีจำเป็นต้องจอดรถขวางรถคันอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นลานจอดรถทั่วไปหรือในห้าง สำคัญเลยคือ เราไม่ควรดึงเบรกมือหรือเข้าเกียร์ P แต่ควรปลดเบรกมือลงและใส่เกียร์หรือเกียร์ N ทุกครั้ง เพื่อสะดวกในการเข็นหรือเลื่อนนั้นเอง

การจอดรถ

3. ต้องจอดรถให้ตรงเส้นหรือช่องจอด

การจอดรถเข้าซองลานจอดรถที่มีการตีเส้นแบ่งช่องไว้อย่างชัดเจน โดยผู้ขับขี่ควรจอดรถให้ขนานกันเส้นที่ตีไว้ทั้งสองฝั่งโดยอย่างพอดี เพื่อความปลอดภัยและเป็นการอำนวยความสะดวกต่อการเปิดประตูขึ้น-ลง และให้กับรถคันอื่น ๆ ที่จะมาจอด รวมถึงการรถอีกด้วย

4. ควรทิ้งโน้ตไว้หากต้องจอดขวางรถคันอื่น

ข้อนี้สำคัญในการจอดรถ หากจำเป็นต้องจอดขวางรถคันอื่น ๆ ด้วยเหตุธุระเร่งด่วนจำเป็นใด ๆ ควรเขียนชื่อ-เบอร์โทรศัพท์วางไว้ที่กระจกหน้าหรือหลังรถ ทั้งนี้เป็นการให้ช่องทางการติดต่อในกรณีรถที่ถูกเราจอดขวางต้องการออกจะได้สามารถโทร. ติดต่อให้เรามาเลื่อนรถได้

การจอดรถ

แน่นอนมารยาทที่ดีในการจอดรถว่าเหล่านี้ เป็นมารยาทพื้นฐานที่บุคคลที่ใช่รถใช้ถนนทุกคนพึงมี เพราะเมื่อเราสามารถขับรถได้ ก็ควรเรียนรู้ที่จะเคารพรูปแบบการปฏิบัติของสังคมด้วยเช่นกัน เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ของตนเองและผู้อื่น บทความดีๆ จากล็อตโต้สด

Leave a Comment