ไขทุกข้อสงสัย คะแนนใบขับขี่คืออะไร 

by autocar
คะแนนใบขับขี่

ไขทุกข้อสงสัย คะแนนใบขับขี่คืออะไร 

ไขทุกข้อสงสัย คะแนนใบขับขี่คืออะไร เมื่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เริ่มใช้ระบบการตัดคะแนนใบขับขี่หรือตัดคะแนนความประพฤติ มีผลบังคับใช้ ผู้ขับขี่รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ หรือยานพาหนะอื่น ๆ ที่เข้าข่ายใน 20 ฐานความผิด ดังนั้นบทความนี้ออโต้คาร์เราจะมานำเสนอรายละเอียดต่าง ๆ ที่ควรรู้เกี่ยวกับคะแนนใบขับขี่

คะแนนใบขับขี่คืออะไร

เพื่อหวังให้ช่วยลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงวินัยจราจรที่ดีขึ้น สำนักงานตำรวจแห่งชาติเริ่มใช้ระบบการตัดคะแนนใบขับขี่หรือตัดคะแนนความประพฤติใน 20 ฐานความผิดของผู้ขับขี่ทุกประเภท โดยผู้ที่มีใบขับขี่หรือใบอนุญาตขับรถจะมีคะแนนเริ่มต้นกันคนละ 12 คะแนน

เมื่อได้กระทำการผิดกฎจราจรก็จะถูกหักคะแนนไปตามระดับของการกระทำความผิด รวมไปถึงการค้างชำระใบสั่งก็จะถูกหักคะแนนด้วยเช่นกัน ส่วนคะแนนใบขับขี่ที่ถูกหักไปนั้นจะปรับคืนให้เมื่อครบ 1 ปี จากการกระทำความผิดนั้น ๆ หรือเข้ารับการอบรมกับขนส่งฯ

โดยระบบตัดคะแนนใบขับขี่ หรือตัดคะแนนความประพฤติจะกำหนดให้ผู้ที่มีใบขับขี่ ใบอนุญาตขับรถ มีคนละ 12 คะแนนเต็ม เมื่อถูกตัดคะแนนไม่ว่าจะ 1 2 3 และ 4 คะแนน ตามเกณฑ์การทำความผิด หรือโดนหักจนเหลือ 0 คะแนน (พักใช้ใบขับขี่) คะแนนที่ถูกหักไปจะได้รับคืนกลับมาโดยอัตโนมัติเมื่อครบ 1 ปี จากวันที่กระทำความผิด แต่ใครที่ไม่อยากรอถึง 1 ปี ก็สามารถได้คะแนนคืนง่าย ๆ เพียงเข้าอบรม และทำการทดสอบกับกรมการขนส่งทางบก

เกณฑ์การตัดคะแนนใบขับขี่เป็นอย่างไร

  • สำหรับการหัก1 คะแนน

การใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ, ไม่สวมหมวกกันน็อก, ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย, ขับรถด้วยความเร็วเกินกำหนด, ขับรถบนทางเท้า, ไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลาย, ไม่หลบรถฉุกเฉิน, ขับรถประมาทน่าหวาดเสียว, ขับรถไม่ติดป้ายทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลง ปิดบัง, ไม่ติดภาษี

  • สำหรับการหัก2 คะแนน

การขับรถฝ่าไฟแดง, ขับรถย้อนศร, ขับรถในระหว่างโดนพักใช้หรือเพิกถอนใบขับขี่

  • สำหรับการหัก3 คะแนน

การขับรถในขณะหย่อนความสามารถ, ขับผิดวิสัยคนขับรถธรรมดา, ขับรถชนแล้วหนี

  • สำหรับการหัก4 คะแนน

การเมาแล้วขับ, ขับรถในขณะเสพยาเสพติด, แข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาต, ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น

ทั้งหมดนี้เป็นเกณฑ์การตัดคะแนนยังรวมไปถึงกรณีไม่ชำระค่าปรับตามใบสั่งในเวลาที่กำหนด เช่น ใบสั่งที่ได้รับจากการฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรในทาง, จอดในที่ห้ามจอด, ไม่แสดงใบอนุญาตขับขี่ขณะขับรถ เป็นต้น

สรุป

เมื่อผู้ที่มีใบขับขี่หรือใบอนุญาตขับรถที่ถูกตัดคะแนนจนเหลือ 0 คะแนน จะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ หรือห้ามขับรถทุกประเภทเป็นเวลา 90 วัน และหากฝ่าฝืนไปขับรถในขณะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่เป็นครั้งที่ 3 ภายใน 3 ปี อาจจะถูกสั่งพักใช้มากกว่า 90 วัน และครั้งสุดท้ายเป็นครั้งที่ 4 อาจถูกพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่

อ่านข่าว กีฬา บันเทิง ได้ที่ Lottosod888

Leave a Comment