ทำอย่างไรดี เมื่อผ่อนรถไม่ไหว มาทางนี้เรามีทางออก

by autocar
ผ่อนรถ

ทำอย่างไรดี เมื่อผ่อนรถไม่ไหว มาทางนี้เรามีทางออก

การมีรถเป็นความฝันของใครหลายคน แต่หากวันหนึ่งเราผ่อนรถไม่ไหว เนื่องจากปัญหาเงินขาดมือจากสถานการณ์ที่คาดไม่ถึง เช่น ตกงานกะทันหัน เจ็บป่วยจนขาดรายได้ หรือเกิดสภาวะเงินตึงมือ ทำให้เราผ่อนรถไม่ไหวได้ตามปกติและเสียเครดิตทางการเงิน  แต่บทความนี้จะมาหาทางออกให้ อย่ารอช้า ไปดูกันเลย

ผ่อนรถ

เมื่อผ่อนรถไม่ไหวมีทางออกดังนี้

1. เช็กสถานะการเงินก่อน เมื่อเราตกอยู่ในสถานการณ์การเงินขัดนี้ ยังไม่อยากเสียรถไปลองตรวจสอบความสามารถทางการเงิน และภาระการผ่อนชำระที่มีอยู่ทั้งหมดในตอนนี้ว่ารายได้ที่มีอยู่สามารถนำมาผ่อนรถได้จำนวน

2. ขอปรับโครงสร้างหนี้เมื่อผ่อนที่ไหว เมื่อสถานการณ์ทางการเงินให้ผ่อนรถไม่ไหว ขั้นต่อไปลองติดต่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหนี้ พร้อมยื่นหลักฐานทางการเงินที่ได้รวบรวมไว้ ขอแนวทางการแก้ไขปัญหาชั่วคราว เพื่อให้เรายังสามารถจ่ายค่างวดรถต่อไปได้ เช่น การลดค่างวดลง ยืดเวลาผ่อนออกไป เมื่อภาระปัญหาทางการเงินลดลง ค่อยปรับเพิ่มยอดผ่อนกลับไปเท่าเดิม แต่ใช้วิธีนี้จะมีผลให้ต้องเสียดอกเบี้ยเพิ่มมากขึ้น ข้อดีคือจะช่วยลดปัญหาการผิดนัดชำระหนี้จนเสียเครดิตทางการเงิน จะส่งผลเสียหากเราต้องขอสินเชื่อในอนาคตได้

ผ่อนรถ

3. การขายดาวน์ เปลี่ยนสัญญา เมื่อเราพิจารณาแล้วว่าภาระทางการเงินที่มีอยู่ในตอนนี้ผ่อนรถไม่ไหว อีกทางเลือกหนึ่งคือ เราสามารถขายดาวน์รถแบบเปลี่ยนสัญญา แม้ราคาขายอาจขาดทุน ไม่เท่าจำนวนเงินดาวน์ และค่างวดที่จ่ายไป แต่ก็ช่วยลดภาระหนี้สินที่ตึงมือและรักษาประวัติการเงินที่ดีเอาไว้ได้ การขายดาวน์เท่ากับเป็นการส่งต่อสัญญาขายรถให้คนที่มีกำลังผ่อนมารับช่วงต่อไป

4. การคืนรถ จบหนี้ การคืนรถโดยไม่ผิดสัญญาคือ เจ้าของรถจะต้องเป็นฝ่ายขอติดต่อคืนรถก่อน และสภาพรถต้องไม่เสียหาย ไม่มีค่างวดค้างจ่าย หากตรวจสอบแล้วว่าเราไม่ผิดสัญญาใด ๆ สามารถคืนรถได้โดยอาจต้องจ่ายค่าส่วนต่าง กรณีรถที่ถูกขายทอดตลาดได้ราคาไม่เพียงพอจ่ายหนี้คงค้างเดิม เมื่อคืนรถและจ่ายเงินตามที่กำหนดแล้ว เท่ากับว่าเราเป็นอิสระจากภาระหนี้สินนั้น ๆ

ผ่อนรถ

เมื่อเรากำลังมีปัญหาผ่อนรถไม่ไหวได้ตามที่เคยวางแผนไว้ ให้รีบตัดสินใจ แก้ไขปัญหาตั้งแต่เนิ่น ๆ ก่อนการผิดนัดชำระค่างวดตามเงื่อนไขที่กำหนด เพราะหากเราปล่อยให้รถถูกยึด เนื่องจากผิดนัดชำระค่างวด อาจส่งผลให้การเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ทำได้ยากขึ้น ดังนั้นจึงไม่ควรนิ่งนอนใจและเลือกแนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะกับความต้องการและความสามารถทางการเงินของเราให้มากที่สุด เพื่อป้องกันปัญหาบานปลาย และต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในอนาคต บทความดีๆ จากล็อตโต้สด

Leave a Comment